Welkom!

Logopedische praktijk Stefanie Buys staat voor een nauwe samenwerking tussen cliënt, therapeut en omgeving. Hierbij staan de noden en wensen van de cliënt centraal. Professioneel advies, gericht onderzoek, individuele begeleiding en regelmatige communicatie met andere deskundigen zijn de puzzelstukken die de therapie compleet maken. 

 

 

Wie ben ik

Mijn naam is Stefanie Buys. Ik volgde de opleiding Bachelor in de Logopedie en Audiologie: Logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Na mijn studies heb ik enkele jaren ervaring opgedaan in een groepspraktijk te Hamme. Logopedische praktijk Stefanie Buys is mijn eigen praktijk. Als logopediste vind ik het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen en vernieuwingen in het werkveld. Ik school me daarom regelmatig bij en ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Bijscholingen:

 • Interdisciplinair programma: Gezondheidszorg in de multiculturele stad - Thema Kansarmoede
  (09/09/2013 - 20/09/2013; Arteveldehogeschool Gent)
 • Studeren met een autismespectrumstoornis - ASS
  (28/10/2013; SIG)
 • Herfstmeeting "Neurowetenschappen in Taal en Spraak"
  (5/11/2013; UZ Gent)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde
  (23/10/2015; SIG)
 • Rekenen doelgericht remediëren: optellen, aftrekken en vermenigvuldigen automatiseren
  (13/04/2016; Hogeschool Odisee)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen
  (30/09/2016; SIG)
 • Rekenen met RekenTrapperS in 1ste, 2de en 3de leerjaar Hoofdrekenen met en zonder brug
  (2/11/2016; SIG)
 • Maal- en deeltafels en beginnend breukenonderwijs in 2de en 3de leerjaar. Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS 
  (3/11/2016; SIG)
 • Kloklezen
  (22/11/2016; Arteveldehogeschool Gent)
 • Typ10 cursus
  (27/01/2017; Gent)
 • Basiscursus OMFT - Logopedie en Tandheelkunde (OMFTB-45)
  (08/03/2017; KWeC)
 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (12/04/2018; SIG)
 • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (13/04/2018; SIG)
 • Verdiepingscursus OMFT - Logopedie en Tandheelkunde (OMFTV1-17)
  (28&29/10/2019; KWeC)