Als geconventioneerde logopediste houd ik mij aan de tarieven die door het RIZIV worden bepaald. Onderstaande tabel geeft de tarieven weer die ingevoerd zijn op 1 augustus 2020.

 Deze bedragen zijn van toepassing op prestaties in verplichte verzekering. Dit houdt in dat u enkel het remgeld zelf betaalt, het andere deel kan u terugvorderen van uw mutualiteit.

 

Voor prestaties in aanvullende verzekering betaalt u het volledige bedrag en vordert u het terugbetaalbare deel van uw mutualiteit terug. Dit deel kan sterk variëren van mutualiteit tot mutualiteit. Voor het exacte terugbetalingstarief contacteert u best uw mutualiteit.

Studiebegeleiding - geen terugbetaling mogelijk, er worden geen instapkosten/dossierkosten aangerekend.

  • Basis of secundair onderwijs - €20/uur
  • Hoger onderwijs - €25/uur

Typ10 - geen terugbetaling mogelijk, er worden geen extra kosten aangerekend. Een individueel werkboekje is inbegrepen in de prijs.

  • sessies in groep (minimum 2, maximum 5 kinderen) - €190 voor 10 beurten
  • individuele sessies - €210 voor 10 beurten