U kan contact met me opnemen na verwijzing van school, een arts,... of op eigen initiatief.

We plannen een gesprek waar de hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. Ik breng u dan op de hoogte van de manier waarop ik werk en mogelijkheden tot terugbetaling. In veel gevallen komt uw ziekenfonds tussen in de kosten voor de logopedie. De voorwaarden hiervoor kan u terugvinden op de site van uw ziekenfonds.

Na een inleidend gesprek vindt het diagnostisch onderzoek plaats en bepaal ik in overleg met u de vervolgaanpak.


Afhankelijk van de problematiek kan de therapie een half uur of een uur duren. De therapie kan doorgaan zowel in de praktijk, op school als in een andere setting indien dit noodzakelijk is.